Pinangunahan ng isang bihasang koponan na may malawak na kadalubhasaan

Patuloy na nagbabago

Ms a project of Bazinga Games, our aim is to bring top studio production quality, original IP and content and new stories and adventures for eveyone to enjoy.

Nagtatayo kami ng isang bagay na may kalidad at kahabaan ng buhay para sa hinaharap.

Aur mission is to both incubate and build quality games that not only delight and amaze.